Generalforsamling 2017

BSC indkalder til Ordinær Generalforsamling d. 27. februar 2017 i klubhuset kl. 18.30.

OBS: Klubben er vært med ”Byg Selv flæskestegsburger”

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til
formanden senest 8 dage før.

Bestyrelsen består af:
Formand Pia Funch-Larsen, Næstformand Jørn Sand Poulsen, Kasserer Freddi Toft,
Gitte Krogh, Jess Pedersen, Jens Ole Pedersen, Sekretær Bettina Brøndum Andersen.

Følgende er på valg:
Gitte Krogh, Freddi Toft, Jens Ole Pedersen, Pia Funch-Larsen.
Udenfor bestyrelsen, som kasserer har vi Bente Hyldig.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse/Budget
4. Meddelelse om kontingent
5. Indkomne forslag
6. Vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Evt.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt.
Det kan også betales på dagen ved at gå ind på www.dmusport.dk under medlemskab
og Licens og fremvise denne kvitteringen til generalforsamlingen på, at det er betalt.
Bettina sidder også parat på generalforsamlingen til, at hjælpe, hvis der er nogen,
som ønsker dette.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen ved Brovst Speedway Club

Permanent link til denne artikel: http://www.brovst-speedway-club.dk/generalforsamling-2017/