Generalforsamling 2019 og kontingentopkrævning

Kontingentopkrævning for 2019

Så er det tid for indbetaling af medlemsopkrævningen. Det foregår på samme måde som sidste år. Betaling skal ske på www.dmusport.dk under Medlemskab og Licens. Er du stadig i tvivl, så kontakt Bettina, send en sms eller ring på 30267623, så vil hun guide dig igennem.. Medlemsopkrævningen bedes betalt senest d. 21. februar og giver desuden stemmeret til generalforsamlingen. For dem som har kørerlicens: Licens kan ikke bestilles og udstedes før medlemskontingentet er betalt. Licensbestilling foregår også under Medlemskab og Licens, når du har betalt medlemskontingent. Har man overhovedet ikke mulighed for at komme på internettet kan man indbetale medlemskontingentet på: kontonr. 9070 1622255835. Husk navn på indbetalingen.

Generalforsamling 2019:

BSC indkalder til Ordinær Generalforsamling torsdag. 28. februar 2019 i klubhuset kl. 19. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Bestyrelsen består af: Formand Alex Thomsen, Næstformand Pia Funch-Larsen, Sekretær Bettina Brøndum Andersen, Jess Pedersen, Søren Gundersen.

Lene Rasmussen og Jørn Sand Poulsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen takker dem for det kæmpe arbejde de har gjort for Brovst Speedway Club. .

Følgende er på valg: Pia Funch-Larsen, samt nye bestyrelsesmedlemmer for Jørn Sand Poulsen og Lene Rasmussen. Udenfor bestyrelsen, har vi Bente Hyldig som kasserer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse/Budget

4. Meddelelse om kontingent

5. Indkomne forslag

6. Vedtægtsændringer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Evt.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt. Det kan også betales på dagen på www.dmusport.dk bare man fremviser en kvittering på, at det er betalt. Bettina vil sidde og hjælpe, hvis man vil betale på dagen.

Permanent link til denne artikel: https://www.brovst-speedway-club.dk/generalforsamling-2019-og-kontingentopkraevning/