Generalforsamling 2020

BSC indkalder til Ordinær Generalforsamling torsdag. 27. februar 2020 kl. 19 i klubhuset oversøen 12, 9460 Brovst.

Der er mulighed for at tilmelde sig fællesspisning kl. 18 (byg-selv-burgere til 35 kr.) Tilmelding til Sonja på mobil nr.: 2491 3510.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Bestyrelsen består af:
Formand Jess Pedersen,
Næstformand Pia Funch-Larsen, (indtrådt i stedet for Alex Thomsen)
Sekretær Bettina Brøndum Andersen,
Michael Vedsted, (Valgt for 2 år i 2019)
Søren Gundersen, (Valgt for 2 år i 2019)
Allan Thomsen, (Valgt for 2 år i 2019)
Mette Hansen. (Valgt for 2 år i 2019)

Suppleanter: (Valgt for 2 år i 2019)
Sonja Christensen
Pia Funch-Larsen indtrådte i bestyrelsen i stedet for Alex Thomsen, som er på valg i 2020.

Revisor:
Kjeld Imer (valgt for 2 år i 2019)
Kasserer udenfor bestyrelsen:
Bente Hyldig

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse/Budget
 4. Meddelelse om kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtægtsændringer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Jess Pedersen – ønsker ikke genvalg
  • Bettina Brøndum Andersen – ønsker ikke genvalg
  • Pia Funch-Larsen – ønsker genvalg
 8. Valg af suppleanter
  Der skal vælges 1 suppleant
 9. Valg af revisor – Ingen valg af revisor i år, da Kjeld Imer er valgt som
  revisor i 2019 for en 2-årig periode
 10. Evt.

  For at have stemmeret på generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt. Det kan også betales på dagen på www.dmusport.dk bare man fremviser en kvittering på, at det er betalt. Bettina vil sidde og hjælpe, hvis man vil betale på dagen.

Medlemskontingentsatser:

1 Kørere: 500 cc For alle 500 cc kørere (inkl. Oldboys). Du kan bestille licens og tilmelde dig løb. Du modtager Motorbladet. 1000,-
2 Kørere: 85 cc For alle 85 cc kørere. Du kan bestille licens og tilmelde dig løb. Du modtager Motorbladet. 600,-
3 Kørere: 50 cc For alle 50 cc kørere. Du kan bestille licens og tilmelde dig løb. Du modtager Motorbladet. 500,-
4 Forældre til 50 cc For forældre til 50cc-speedwaykørere. Når et barn (50ccm) skal have licens kræves det, at mindst en forælder også bliver medlem af klubben. Du vælger selv, om du vil modtage Motorbladet. 500,-
5 Almindeligt medlemskab med motorblad Hvis du er et medlem i en husstand og du ikke er en kørere vælges denne kategori. 500,-
6 Almindeligt medlemskab uden motorblad (typisk ved flere medlemmer i en husstand) Hvis der fx er flere medlemmer i en husstand og som ikke er kørere vælges denne kategori. 300,-
7 Medlemmer med D, S og T licenser For alle højere officialgrader (D, S og T). Du vælger selv, om du vil modtage Motorbladet.   500,-
8 Kørermedlemskab i 2. klub Hvis du er medlem i en anden klub (stamklub), kan du tegne medlemskab i denne kategori. Du modtager IKKE Motorbladet. 200,-

Permanent link til denne artikel: https://www.brovst-speedway-club.dk/generalforsamling-2020/