Generalforsamling den 26.2.2018 og kontingentopkrævning

BSC indkalder til Ordinær Generalforsamling d. 26. februar 2018
i klubhuset kl. 19.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til
formanden senest 8 dage før på bscformand@hotmail.com

Bestyrelsen består af: Formand Jørn Sand Poulsen, Næstformand Pia Funch-Larsen,
Sekretær Bettina Brøndum Andersen, Jess Pedersen, Allan Thomsen, Lene
Rasmussen, Simon Anders Verner.
Følgende er på valg: Jess Pedersen, Bettina Brøndum Andersen, Jørn Sand Poulsen.
Udenfor bestyrelsen, har vi Bente Hyldig og Gitte Rothmann som kasserer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse/Budget
4. Meddelelse om kontingent
5. Indkomne forslag
6. Vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Evt.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt.
Det kan også betales på dagen på www.dmusport.dk bare man fremviser en kvittering
på, at det er betalt. Bettina vil sidde og hjælpe, hvis man vil betale på dagen.

Kontingentopkrævning for 2018

Så er det tid for indbetaling af medlemsopkrævningen. Det foregår på samme
måde som sidste år. Betaling skal ske på www.dmusport.dk under
Medlemskab og Licens. Vejledning er vedlagt, er du stadig i tvivl, så kontakt
Bettina, send en sms eller ring på 30267623, så vil hun guide dig igennem☺.
Medlemsopkrævningen bedes betalt senest d. 10. februar og giver desuden
stemmeret til generalforsamlingen.
For dem som har kørerlicens:
Licens kan ikke bestilles og udstedes før medlemskontingentet er betalt.
Licensbestilling foregår også under Medlemskab og Licens, når du har betalt
medlemskontingent☺.
Har man overhovedet ikke mulighed for, at komme på internettet kan man
indbetale medlemskontingentet på: kontonr. 9070 1622255835. Husk navn
på indbetalingen.
Med sportslig hilsen
Brovst Speedway Club

Permanent link til denne artikel: https://www.brovst-speedway-club.dk/generalforsamling-den-26-2-2018-og-kontingentopkraevning/